Realizacje

Realizacje

Instalacja do stabilizacji tlenowej w Starej Wsi

Realizacja dworca PKP w Wągrowcu

Wykonanie remontu zbiorników melasy na terenie Cukrowni w Nakle nad Notecią

Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej dla odpadów ulegających biodegradacji w PGO w Suwałkach Sp. z o.o. z dostawą i montażem urządzeń na wyposażenie instalacji i przebudowę istniejącej linii sortowniczej. Inwestycja wykonana w systemie "pod klucz". Instalacja o wydajności 20.000 Mg/rok

Budowa Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Julkowie, gm. Skierniewice. Inwestycja wykonana w systemie "pod klucz". Wydajność instalacji kompostowni 30.000 Mg/rok. Wydajność linii sortowniczej 75.000 t/rok

Budowa hali sortowni i wiat, etap II – wydzielenie części hali sortowni do produkcji paliw alternatywnych oraz budowa linii do produkcji paliwa alternatywnegoInwestycja wykonana w systemie "pod klucz" Wydajność linii 30.000 Mg/rok

Kontynuacja budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowe - Toniszewo - Kopaszyn Instalacja kompostowni o wydajności 16.000 Mg/rok Linia sortownicza o wydajności 30.000 Mg/rok

Dostosowanie Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami w Rachocinie w celu uzyskania statusu RIPOK poprzez rozbudowę o kontenerowa instalację do stabilizacji tlenowej odpadów